Sejarah

Sejarah

SMK Negeri 1 Watansoppeng pada mulanya bernama Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) Watansoppeng didirikan tahun 1965 dengan status filial dari SKKA Negeri Ujung Pandang. Penaggung jawab SKKA ialah Ibu Hajar A. Hafit dan juga sebagai kepala SKKP Negeri Watansoppeng. Setelah tiga tahun menjadi filial dari SKKAN Ujung Pandang, maka pada tanggal 1 Februari 1968 SKKA Watansoppeng resmi menjadi SKKA Negeri Watansoppeng dengan Kepala Sekolah yakni Ibu Hajar A. Hafid yan dipindahkan dari SKKP Negeri Watansoppeng dan menjabat hinngga tahun 1976.


Pada tahun 1976, Ibu Hajar sebagai Kepala Sekolah dimutasi ke SKKA Negeri Ujung Pandang dengan alasan mengikuti suami sehingga SKKA Negeri Watansoppeng dijabat sementara oleh Ibu Hamsiah Umar hingga tahun 1979.


Pada tahun 1979, SKKA Negeri Watansoppeng berdasarkan pemerintah berubah menjadi SMKK Negeri Watansoppeng sekaligus mengangkat Ibu Hamsiah Umar sebagai Kepala Sekolah, definitif hingga tahun 1997.


Pada tahun 1997 Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri Watansoppeng, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 036/0/1997 Tanggal 7 Maret 1997 berubah nama menjadi SMK Negeri 1 Watansoppeng.